ผลิตภัณฑ์

  • Printed Duct Tape

    เทปพันสายไฟ

    เทปพันท่อหรือที่เรียกว่าเทปเป็ดเป็นเทปไวต่อแรงกดแบบผ้าหรือเทปที่มีรอยย่นซึ่งมักเคลือบด้วยโพลีเอทิลีน มีโครงสร้างที่หลากหลายโดยใช้แผ่นรองและกาวที่แตกต่างกันและคำว่า 'เทปพันสายไฟ' มักใช้เพื่ออ้างถึงเทปผ้าทุกประเภทที่มีวัตถุประสงค์ต่างกัน